Dorthe Kærgaard

Dorthe Kærgaard

Maler


Grøndalvej 14, Nr. Hvidbjerg

7790 Thyholm


dorthekaergaard@outlook.dk

www.dorthe-kaergaard.dk

97 87 16 58/21 39 17 58Dorthe Kærgaards billedverden er blevet betegnet som en moderne mytefortælling. På samme tid personlig og privat, men med sin symbolik også arketypisk og altdækkende. Hun ønsker med sine billeder at afbilde almengyldige livssituationer.

Billederne giver et indtryk af idyl. Det er dog på samme tid en sær foruroligende idyl. Motivernes oprindelse kan være en konflikt, en uløst fortidsknude, kombineret med indtryk fra litteratur, naturoplevelser, rejser og mediernes beretninger om verdens gang.

Oftest stoler hun på sin underbevidsthed og intuition med dens egen logik og underfundighed. I Dorthe Kærgaards billedunivers blandes virkelighed, mystik og magi gådefuldt med rund hånd. I grunden bliver man aldrig helt færdig.

Malerierne er som burrer, der hænger fast og svære at børste af. For udstillingsgæsten er hendes værker en konfrontation med almengyldige livssituationer. For hende selv er deres tilblivelse en erkendelsesproces.


”Den, der står over for et

billede malet af Dorthe Kærgaard, står over for

et digt. Gode digte fremtræder

sjældent som den skinbarlige

virkelighed. Men de handler

om virkeligheden.

På deres egen måde. Lyrikeren Erik Knudsen

kalder et sted digte for

“disse undertiden meget

smukke signaler, som man

hverken forstår eller

misforstår.”. Sådanne digte maler

Dorthe Kærgaard” (Gunnar Iversen, forfatter)